STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120466 Xịt tai CZ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CZ PHARMA 01/2022/CZ-TTBYT Còn hiệu lực
20/01/2022

120467 Xịt tai Etikon TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CZ PHARMA 01/2022/CZ-TTBYT Còn hiệu lực
20/01/2022

120468 XỊT TAI MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 702/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ HAVICO Còn hiệu lực
23/09/2021

120469 Xịt Tai Mũi Họng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DP GERMANY PHARMA 02/2022/PL- GERMANY Còn hiệu lực
04/07/2022

120470 Xịt tai mũi họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SANOFA FRANCE 02/2022/PL-SANOFA Còn hiệu lực
22/12/2022