STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120646 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM HÀ NỘI 01/2022/PL-DPHN Còn hiệu lực
29/12/2022

120647 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FAMAX 04/PLTBYT-FAMAX Còn hiệu lực
13/01/2023

120648 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH QUỐC TẾ SANOFRANCE 01/2023/PL-SANO Còn hiệu lực
22/02/2023

120649 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DKH PHARMA 01/PLTBYT-DKH Còn hiệu lực
22/02/2023

120650 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ SOUTHPRO PHARMA 02/2023/PL-MN Còn hiệu lực
13/03/2023