STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120651 Xoa bóp – đau nhức xương khớp TIPUTA TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 264-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược Phú Thành Còn hiệu lực
07/09/2020

120652 Xoang Bách Thảo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TINH CHẤT DƯỢC BÁCH THẢO 01/2023/PL-BT Còn hiệu lực
09/11/2023

120653 XOANG BÁT VỊ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 857/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC LIS Còn hiệu lực
26/11/2021

120654 XOANG ECLIPTA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 125/190000031/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TUTA PHARMA Còn hiệu lực
05/03/2020

120655 XOANG MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 760/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC-MỸ PHẨM THIÊN PHÚC Còn hiệu lực
13/10/2021