STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120656 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI EUPHARMA 01/2023/PL-EUP Còn hiệu lực
27/04/2023

120657 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BLACKWELL 02/2023/PL-BLACKWELL Còn hiệu lực
04/05/2023

120658 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC QUỐC TẾ NATURAL LIFE 01/2023/PL-NATULIFE Còn hiệu lực
19/05/2023

120659 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH FOXS-USA 02/2022/PLA-FOXS_USA Còn hiệu lực
26/05/2023

120660 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BIKA PHARMA 01/2023/PL-BIKA Còn hiệu lực
11/07/2023