STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120661 XOANG ĐỖ THỊ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 5921/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUỐC TẾ VICOFA Còn hiệu lực
09/08/2021

120662 Xông dạ dày TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 05/2023/PL-PĐ Còn hiệu lực
12/07/2023

120663 Xông dạ dày 1 nòng có nắp đậy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 38/MED1217/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/10/2019

120664 Xông dạ dày silicon TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MERINCO ME2712/2023 Còn hiệu lực
15/03/2024

120665 Xông Foley TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 182- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần HTP Việt Nam Còn hiệu lực
27/11/2020