STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120666 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LINH CHI KOREA 02/VBPL-LCK/2023 Còn hiệu lực
28/07/2023

120667 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BROPHARM 01/2023/PL-BROPHARM Còn hiệu lực
02/08/2023

120668 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC 01/VBPL-DHĐ/2022 Còn hiệu lực
10/08/2023

120669 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM – DƯỢC QUỐC TẾ NGỌC BẢO KHANG 01/2023/PL-NBK Còn hiệu lực
23/08/2023

120670 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM – DƯỢC QUỐC TẾ NGỌC BẢO KHANG 02/2023/PL-NBK Còn hiệu lực
23/08/2023