STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120671 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ICHIPHARMA 01/VBPL-ICP/2023 Còn hiệu lực
03/10/2023

120672 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SAPPHIRE 01/2023/PL-SAPPHIRE Còn hiệu lực
09/10/2023

120673 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW IMEXCO 05/2023/BPL-IMEXCO Còn hiệu lực
10/10/2023

120674 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW IMEXCO 06/2023/BPL-IMEXCO Còn hiệu lực
10/10/2023

120675 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN GOLD TIPHAR PHARMA 01/2023/PL-TIPHAR Còn hiệu lực
26/10/2023