STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120681 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THẢO DƯỢC THIÊN MINH 01/2023/PL-TM Còn hiệu lực
29/11/2023

120682 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LINH CHI KOREA 03/VBPL-LCK/2023 Còn hiệu lực
30/11/2023

120683 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MEDIVISTAR 02/PL-MDV/23 Còn hiệu lực
12/12/2023

120684 Xịt Mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HÀN VIỆT 01/2023/BPL-HANVIET Còn hiệu lực
09/01/2024

120685 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW4 03-2022/PL-TW4 Còn hiệu lực
17/01/2024