STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120686 XỊT SINH LÝ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ETERNAL CARE NN 01/2023/PL-NN Còn hiệu lực
21/12/2023

120687 Xịt sinh lý TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ LISACOS 02/2024/PL-LISACOS Còn hiệu lực
21/02/2024

120688 XỊT SINH LÝ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TOMIHA 01/2024/PL-TOMIHA Còn hiệu lực
14/03/2024

120689 XỊT SINH LÝ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ BIBITA 01/2024/BPL-BBT Còn hiệu lực
03/05/2024

120690 Xịt sinh lý TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ LISACOS 08/2024/PL-LISACOS Còn hiệu lực
29/05/2024