STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120706 XỊT MŨI BẢO TÍN XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 161/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẠCH DƯƠNG Còn hiệu lực
19/04/2021

120707 XỊT MŨI BIỂN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 877/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ AZOFA Còn hiệu lực
27/11/2021

120708 Xịt Mũi Biển TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2238A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AN NHI Còn hiệu lực
03/12/2021

120709 XỊT MŨI BIỂN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM CNL VIỆT NAM 02/2021/PL-CNL Còn hiệu lực
09/03/2022

120710 Xịt mũi biển sâu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM PHÁP EIFFEL 15/2022/PL-EIFFEL Còn hiệu lực
20/12/2022