STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120711 Xịt mũi biển sâu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM PHÁP EIFFEL 16/2022/PL-EIFFEL Còn hiệu lực
20/12/2022

120712 XỊT MŨI BIỂN SÂU TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NGHĨA DŨNG 01/2023/PL-ND Còn hiệu lực
03/04/2023

120713 XỊT MŨI BIỂN SÂU TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NGHĨA DŨNG 02/2023/PL-ND Còn hiệu lực
03/04/2023

120714 XỊT MŨI BIỂN SÂU TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HUTAPHAR 01/2023/PL-HUTA Còn hiệu lực
14/08/2023

120715 Xịt mũi biển sâu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN GOLD TIPHAR PHARMA 02/2023/PL-TIPHAR Còn hiệu lực
26/10/2023