STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120721 Xịt Mũi Caramer Isotonic TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 493/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM DRAPHARCO Còn hiệu lực
15/04/2021

120722 XỊT MŨI CHỐNG DỊ ỨNG NARIVENT® TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM BIOMEDICO 02/2023/PL- BIOMEDICO Còn hiệu lực
06/10/2023

120723 Xịt mũi CZ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CZ PHARMA 01/2022/CZ-TTBYT Đã thu hồi
19/01/2022

120724 Xịt mũi CZ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CZ PHARMA 01/2022/CZ-TTBYT Còn hiệu lực
20/01/2022

120725 Xịt mũi dạng bột TAFFIX TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VIET NAM MEDICAL SERVICES 001/2022/PL-TTBYT Còn hiệu lực
28/01/2022