STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120731 Xịt mũi hairinchi seakorea TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DP LIÊN DOANH QUỐC TẾ VIỆT HÀN KOREA LIFE 01/2022/PL-VH Còn hiệu lực
27/07/2022

120732 XỊT MŨI HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ XOANG S.O.S 3 IN 1 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TPH 01.06/2022/TPH/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/07/2023

120733 Xịt mũi họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 139/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DP WESTERN PHARMA Còn hiệu lực
22/04/2021

120734 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 274/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIOBA VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/06/2021

120735 Xịt mũi họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 434/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SUNFLOWER VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/06/2021