STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120741 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0726PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM NGUYỄN MINH Còn hiệu lực
10/08/2021

120742 Xịt mũi họng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 11121/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ÍCH NHÂN VIỆT Còn hiệu lực
06/09/2021

120743 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 640/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDSTAND Còn hiệu lực
09/09/2021

120744 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 780/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM SUN Còn hiệu lực
19/10/2021

120745 Xịt Mũi Họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2142A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ NANO MEDICINE Còn hiệu lực
21/10/2021