STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120776 Xịt Xoang TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KOHINOOR STAR 01/2022/PL-KOHINOOR Đã thu hồi
01/04/2022

120777 Xịt Xoang TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KOHINOOR STAR 01/2022/PL-KOHINOOR Còn hiệu lực
04/04/2022

120778 XỊT XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM CNC QUỐC TẾ 01/2022/PL-CNC Còn hiệu lực
04/07/2022

120779 XỊT XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHANG DƯỢC 01/2022/PL-KD Còn hiệu lực
04/07/2022

120780 Xịt xoang TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ SỨC SỐNG VIỆT 05/2022/PL-SSV Còn hiệu lực
10/08/2022