STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120781 Xịt xoang TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN MAX VIỆT NAM 01/2022/PL-GRM Còn hiệu lực
20/10/2022

120782 XỊT XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ABIKA VIỆT NAM 03/2022/PL-ABIKA Còn hiệu lực
20/10/2022

120783 XỊT XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH ĐỨC 01/2022/PL-LDĐ Còn hiệu lực
02/11/2022

120784 Xịt xoang TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẨN TẬP ĐOÀN VINPHARMA VIỆT NAM 02/PLTBYT-VINPHA Còn hiệu lực
08/02/2023

120785 Xịt Xoang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SINUSPHARMA 01/2023/BPL-VINASG Còn hiệu lực
15/03/2023