STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120786 Xịt răng miệng TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3983-28 PL-TTDV CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HAPPY VITAMIN Còn hiệu lực
25/12/2021

120787 Xịt răng miệng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SONG THƯ 01:2022/PL-ST Còn hiệu lực
20/01/2022

120788 Xịt răng miệng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN BẮC DƯỢC 01/2022/PL-BACDUOC Còn hiệu lực
21/04/2022

120789 Xịt răng miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THẢO DƯỢC VIỆT 02/2022/PL-TDV Còn hiệu lực
29/04/2022

120790 Xịt răng miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XNK DƯỢC OZO 01/2022/PL-NOVA Đã thu hồi
13/05/2022