STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120791 Xịt răng miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TM – XNK NOVA PHARMA – C.T.K 01/2022/PL-NOVA Còn hiệu lực
13/05/2022

120792 Xịt răng miệng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ IC PHARMA 01/2022/PL-IC Còn hiệu lực
03/08/2022

120793 Xịt răng miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI KHÁNH MINH 01/2022/PL-KM Còn hiệu lực
03/08/2022

120794 Xịt răng miệng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SINGCARE 01/2022/PL-SINGCARE Còn hiệu lực
20/10/2022

120795 Xịt răng miệng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚ SĨ 03/2022/PL-PHUSI Còn hiệu lực
10/11/2022