STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120801 Xịt Xoang TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ THĂNG LONG 01/2023/PL-TL Còn hiệu lực
21/11/2023

120802 XỊT XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM THIÊN NHIÊN GREEN NATURE 01/2023/PL-GR Còn hiệu lực
25/11/2023

120803 Xịt xoang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC DƯỢC MỸ PHẨM SJK 03/2023/PL-SJK Còn hiệu lực
28/11/2023

120804 XỊT XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM CÔNG NGHỆ JAPAN 03/VBPL-JP/23 Còn hiệu lực
29/11/2023

120805 Xịt Xoang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC DƯỢC MỸ PHẨM SJK 04/2023/PL-SJK Còn hiệu lực
14/12/2023