STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120806 Xịt mũi JAPONI SHARK TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4015-6 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM J-CVI Còn hiệu lực
09/10/2021

120807 XỊT MŨI KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDIFA 01/2022/PL- MEDIFA Còn hiệu lực
24/02/2022

120808 Xịt mũi keo ong TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VINFACO 01/2022/PL-VINFACO Còn hiệu lực
04/07/2022

120809 XỊT MŨI KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ FANECO 01:2023/PL-TTBYT Còn hiệu lực
30/06/2023

120810 XỊT MŨI KHÁNG KHUẨN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM UY PHÁT 01/2022/PL Còn hiệu lực
24/02/2022