STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120821 Xịt mũi muối biển TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM STARMAX GREEN 03/2022/PL-STARMAX Còn hiệu lực
06/10/2022

120822 Xịt mũi muối biển TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH PHARMA VIỆT NAM 02/2022/PL-HT Còn hiệu lực
18/11/2022

120823 Xịt mũi muối biển TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AIC 01/2022/PL-AIC Còn hiệu lực
24/11/2022

120824 Xịt mũi muối biển TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH NHẬT PHONG TH 01/2023/PL-NP Còn hiệu lực
29/06/2023

120825 Xịt mũi muối biển TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC BÀ VÂN 01/2023/BPL-BV Còn hiệu lực
08/07/2023