STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120831 Xịt sinh lý TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ LISACOS 06/2024/PL-LISACOS Còn hiệu lực
29/05/2024

120832 Xịt sinh lý TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRE VIỆT 01/2024/PL-TV Còn hiệu lực
14/06/2024

120833 Xịt sinh lý TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ LISACOS 10/2024/PL-LISACOS Còn hiệu lực
26/06/2024

120834 Xịt sinh lý Nam TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ THĂNG LONG 01/2024/PL-TL Còn hiệu lực
25/01/2024

120835 XỊT TAI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM KOSNA VIỆT NAM 03/PLTBYT-KOSNA Còn hiệu lực
12/01/2023