STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120841 Xịt mũi Sea Baby khuynh diệp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021175A/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE XANH OPTIZ VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/06/2021

120842 Xịt mũi sinh học SPEROKID TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC HURO 01/2023/PLTTBYT-HURO Còn hiệu lực
29/03/2023

120843 Xịt mũi sinh học SPEROMED TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC HURO 02/2023/PLTTBYT-HURO Còn hiệu lực
29/03/2023

120844 Xịt mũi sinh học SPEROVID TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC HURO 03/2023/PLTTBYT-HURO Còn hiệu lực
23/06/2023

120845 Xịt mũi SINU NASAL SPRAY TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HẠNH PHÁT 01/2023/PLA-HP Còn hiệu lực
29/08/2023