STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120846 Xịt mũi STÉVIM TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1005721CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM ÉLOGE FRANCE VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/01/2022

120847 Xịt mũi thanh xoang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 794/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NUCARE PHARMA Còn hiệu lực
25/10/2021

120848 Xịt Mũi Thảo Dược TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI EUPHARMA 02/2022/PL-EUP Còn hiệu lực
05/12/2022

120849 Xịt mũi thảo dược thông xoang Eugica TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 187/MED1018 CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
28/05/2020

120850 Xịt mũi thảo dược Toàn Thắng TTBYT Loại A HỢP TÁC XÃ NÔNG DƯỢC TOÀN THẮNG 01/2021/PL-HTXTT Còn hiệu lực
08/03/2022