STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120866  Kim lấy máu chân không TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-310/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
17/07/2020

120867 Ðèn trám quang trùng hợp TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA 13042023-TN/180000023/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
08/08/2023

120868 Đá bọt đánh bóng răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DENTALUCK 20220516/PL-DENTTALLUCK Đã thu hồi
21/05/2022

120869 Đá bọt đánh bóng răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DENTALUCK 20220516/PL-DENTTALLUCK Đã thu hồi
26/05/2022

120870 Đặc trị Nấm da TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHÚ THÀNH 05/2024/CBPL-PHUTHANH Còn hiệu lực
24/06/2024