STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120876 ĐAI BẢO VỆ NGÓN TAY CÁI VANTELIN TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KOWA COMPANY, LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 02/2023/CBPL-KOWA Còn hiệu lực
30/08/2023

120877 Đai bảo vệ Vantelin Cool Fit TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KOWA COMPANY, LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 01/2023/CBPL-KOWA Đã thu hồi
30/08/2023

120878 Đai bảo vệ Vantelin Cool Fit TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KOWA COMPANY, LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 01-1/2023/CBPL-KOWA Còn hiệu lực
13/09/2023

120879 Đai bảo vệ đầu gối TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 01/25082022/BCPBL-BYT Còn hiệu lực
30/09/2022

120880 Đai bảo vệ đầu gối VANTELIN COOL FIT/ VANTELIN SUPPORT COOL FIT Knee TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3701 PL-TTDV VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KOWA COMPANY, LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Còn hiệu lực
24/03/2021