STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120881 XỊT NGOÀI DA TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN OCEANPHARMA 01/PL-OCP/24 Còn hiệu lực
07/07/2024

120882 XỊT NGỦ NGON TTBYT Loại A CÔNG TY CP Y DƯỢC CỔ TRUYỀN TUỆ TĨNH 01/2024/BPL-TT Còn hiệu lực
19/04/2024

120883 XỊT NGỪA SÂU RĂNG TTBYT Loại A CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI Y DƯỢC VIỆT NAM 02/PL-YD Còn hiệu lực
01/07/2022

120884 Xịt ngừa sâu răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CHILDREN'S HEALTH 0113/PLTBYT-CH Còn hiệu lực
27/09/2022

120885 Xịt ngừa sâu răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÍN PHÚC 01/2022/PL-TINPHUC Còn hiệu lực
05/10/2022