STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120886 Đai cánh, cẳng tay trái – phải TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 077-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Cơ sở Kim Ngọc Còn hiệu lực
10/07/2019

120887 Đai chỉnh hình nhiệt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA 009/2022/CV-GS Còn hiệu lực
19/01/2022

120888 Đai chỉnh hình nhiệt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA 008/2022/CV-GS Còn hiệu lực
18/02/2022

120889 ĐAI CHỈNH HÌNH THẮT LƯNG VỚI HỆ THỐNG BOA TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 319/2023/YTC/XNK Còn hiệu lực
01/06/2023

120890 Đai chống gù GOOD BACK TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 131/170000001/PCPBL-BYT CÔNG TY TNHH HANOMED VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/10/2019