STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120891 XỊT NGỪA SÂU RĂNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH PG VẠN XUÂN 01:2024/PL-VẠN XUÂN Còn hiệu lực
18/06/2024

120892 Xịt ngừa sâu răng EUNANOKID Yulko TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI EUPHARMA 01.03/2022/EUPHARMA/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/07/2023

120893 XỊT NHIỆT MIỆNG ABIPOLIS TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 02/2022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/07/2023

120894 Xịt OROSOL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 11920CN/190000014/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện RENOVA GLOBAL PTE.LTD tại Hà Nội Còn hiệu lực
07/01/2021

120895 XỊT PHỤ KHOA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 200/21/170000116/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ANPHAGROUP Còn hiệu lực
25/05/2021