STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
121526 Đai hỗ trợ thắt lưng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HACHI 20230523-HC/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2023

121527 Đai hỗ trợ thắt lưng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HACHI 20240325-HC/PLTTBYT Còn hiệu lực
26/03/2024

121528 Đai hơi điều trị đau khớp gối TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191217 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH T3 VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/12/2019

121529 ĐAI KÉO CỔ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 227-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA HƯNG VI NA Còn hiệu lực
02/12/2020

121530 đai kéo cổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA HƯNG VI NA 02/PL-GH Còn hiệu lực
14/06/2024