STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
121651 Đầu đo Spo2 dùng cho Monitor theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 889/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH Còn hiệu lực
25/10/2019

121652 Đầu đo điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGHIÊM VIỆT 10/2022/PL/NV Còn hiệu lực
20/10/2022

121653 Đầu đọc cầm tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI LIÊN KẾT QUỐC TẾ 2809/2023/PLR- ILD Còn hiệu lực
28/09/2023

121654 Đầu đọc cầm tay của hệ thống thiết bị theo dõi đường Glucose liên tục TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 185B/21/170000035?PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/09/2022

121655 Đầu đọc mã vạch Easylyte Barcode reader kit TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3117-2PL-TTDV Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sunmed Còn hiệu lực
07/02/2020