STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
121901 Đầu vít cho đinh đóng xương đùi dưới TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/1111/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

121902 Đê cao su dùng trong nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG 060624/TT-PLA Còn hiệu lực
04/07/2024

121903 Đế cố định ngực & chậu MultiFix TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GIA VIỆT 04/23-BKQPL-GV Còn hiệu lực
25/07/2023

121904 Đế cố định ngực - hông chậu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 15/2021/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
13/03/2021

121905 Đế cố định toàn thân Duo Align TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GIA VIỆT 03/23-BKQPL-GV Còn hiệu lực
25/07/2023