STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
122056 Đèn chiếu vàng da hai mặt xách tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VĨNH ĐẠT 03/2022/VĐ -TTBYT Còn hiệu lực
24/11/2022

122057 Đèn chiếu vàng da một mặt TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 778- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Chuyển giao công nghệ và dịch vụ y tế Còn hiệu lực
10/12/2020

122058 Đèn chiếu vàng da một mặt - Overhead Phototherapy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ 002/2023/MTTS-PL Còn hiệu lực
01/08/2023

122059 Đèn chiếu vàng da trẻ sơ sinh (Thiết bị điều trị bệnh vàng da trẻ sơ sinh) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 240413/MP-BPL Còn hiệu lực
13/04/2024

122060 Đèn chiếu vàng da và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 584/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SBG VIỆT Còn hiệu lực
07/07/2020