STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
122121 Đệm cho giường bệnh nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE 05/2023/PL-BaxterVNHC Còn hiệu lực
13/02/2023

122122 Đệm cho giường bệnh nhân A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PARAMOUNT BED VIỆT NAM 03/2022-PCBA-TTBYT Còn hiệu lực
13/12/2023

122123 Đệm cho giường y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI 08-2404/PL-IDSHN Còn hiệu lực
23/04/2024

122124 Đệm chống loét TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1710/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH xuất nhập khẩu Ngọc Thủy Nhi Còn hiệu lực
05/08/2019

122125 Đệm chống loét TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 010-DA/ 170000108/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Còn hiệu lực
04/02/2020