STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
122126 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT MỸ 39/BKQPL-VM Còn hiệu lực
05/09/2022

122127 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG 260822022/QDMED Còn hiệu lực
15/09/2022

122128 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 1409/2022/MPMED Còn hiệu lực
23/09/2022

122129 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI GT-04/KQPL Còn hiệu lực
07/10/2022

122130 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ 3A 12102022PLYTE3A Còn hiệu lực
12/10/2022