STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
122241 Đèn cho phòng mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 206/170000025/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/05/2022

122242 Đèn cho phòng mổ phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIHAN 08/2022/PLYT/VH-08 Còn hiệu lực
11/08/2022

122243 Đèn Clar khám Tai Mũi Họng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT 18/1700000/PCBPL-BYT Công ty CP TBYT Bách Việt Còn hiệu lực
27/06/2019

122244 Đèn cồn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1653/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y Nha khoa Việt Đăng Còn hiệu lực
14/07/2019

122245 Đèn cồn thủy tinh 100ml TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 24.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TÀI PHÁT Còn hiệu lực
22/02/2021