STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
122441 Đèn khám + đèn mổ Maquet Lucea LED TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GETINGE VIỆT NAM 0322/GVN/PL Còn hiệu lực
16/10/2023

122442 Đèn khám - đèn mổ và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE 21092022/PL-HDG Còn hiệu lực
02/11/2022

122443 Đèn khám bệnh TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018400 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN Còn hiệu lực
13/06/2019

122444 Đèn khám bệnh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 1642019/170000116/ PCBPL-BYT, CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒNG HƯNG Còn hiệu lực
05/07/2019

122445 Đèn khám bệnh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210703-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ HOÁ CHẤT THĂNG LONG Còn hiệu lực
30/08/2021