STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
122456 Đèn khám bệnh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 23082805/MP-BPL Còn hiệu lực
31/08/2023

122457 Đèn Khám Bệnh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUANG ANH 220224/PL-QA Còn hiệu lực
22/02/2024

122458 Đèn khám bệnh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 30/ PL-VQ Còn hiệu lực
25/03/2024

122459 Đèn khám bệnh (Đèn gù, Đèn tiểu phẫu) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÁI HÀ 1110/2023/THAIHAMED Còn hiệu lực
11/10/2023

122460 Đèn khám bệnh , Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG 10071/2023/QDMED Còn hiệu lực
01/08/2023