STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
122471 Đèn khám bệnh và làm thủ thuật y khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ Y TẾ HASAKY 04/PL-HSK Còn hiệu lực
12/10/2022

122472 Đèn khám bệnh và làm thủ thuật y tế (bao gồm dụng cụ, phụ kiện, phụ tùng thay thế) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 14921/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ADE VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/10/2021

122473 Đèn khám bệnh y tế (bao gồm dụng cụ, phụ kiện, phụ tùng thay thế) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ADE VIỆT NAM 04/ADE-BPL Còn hiệu lực
08/05/2024

122474 Đèn khám bệnh – tiểu phẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1546/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN Còn hiệu lực
30/08/2021

122475 Đèn khám bệnh, tiểu phẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 087-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Thiết Bị Y Tế Sài Gòn Còn hiệu lực
09/10/2019