STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
321 (Họ) Kéo phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI 36/170000036/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Tràng Thi Còn hiệu lực
27/06/2019

322 (Họ) Kéo phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 774/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
13/08/2020

323 (HỌ) Kẹp mang kim TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI 37A/170000036/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Tràng Thi Còn hiệu lực
27/06/2019

324 (Họ) Kẹp nối mạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI 38/170000036/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Tràng Thi Còn hiệu lực
27/06/2019

325 (Họ) Kẹp sản khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI 39/170000036/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Tràng Thi Còn hiệu lực
27/06/2019