STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thuốc thử xét nghiệm định tính và đếm các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD3 BD CD3 (SK7) FITC Theo phụ lục Becton, Dickinson and Company, BD Biosciences Thuốc thử BD CD3 fluorescein isothiocyanate (FITC) là thuốc thử miễn dịch huỳnh quang trực tiếp đơn màu để xác định và đếm các tế bào lympho T sử dụng kính hiển vi huỳnh quang hoặc hệ thống máy xét nghiệm tế bào dòng chảy như BD FACSCalibur™, BD FACSort™, BD FACScan™ hoặc BD FACS™ Analyzer. Quy tắc 3, Phần III, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C