STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy gây mê giúp thở Perseus® A500 Drägerwerk AG & Co. KgaA / Đức Drägerwerk AG & Co. KgaA / Đức Phân phối các khí sạch cùng với thuốc gây mê để duy trì trạng thái hôn mê của bệnh nhân, hỗ trợ phẫu thuật dễ dàng hơn. Quy tắc 11, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C