STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thuốc thử xét nghiệm định lượng G-6-PDH GLUCOSE-6-PHOSPHATE DEHYDROGENASE (G-6-PDH) Randox Laboratories Limited Randox Laboratories Limited Thuốc thử dùng để định lượng G-6-PDH Quy tắc 6 Phần III, Phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B