STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn mổ điện Sim.MOVE 800 và phụ kiện Theo phụ lục Theo phụ lục S.I.M.E.O.N Medical GmbH & Co. KG/Đức Sử dụng để hỗ trợ tạo tư thế và cố định bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật. Quy tắc 12, Phần 2, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A