STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ an toàn sinh học cấp 2 kèm chân đế S@FEMATE ECO1.2 code LDE2200/ AS1L410 EUROCLONE S.P.A, EUROCLONE S.P.A, Dùng để nuôi cấp, làm thí nghiệm... Quy tắc 3, Phần II,Thôngtư 39/2016/TTBYT TTBYT Loại C