STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Test nhanh vi khuẩn Helicobacter Polyri (Test HP dạ dày) 40 Tests/Kit Zhuhai Lituo Biotechnology Co., Ltd. Zhuhai Lituo Biotechnology Co., Ltd. Dùng để xét nghiệm tầm soát và phát hiện vi khuẩn Helicobacter Pylori dạ dày. Quy tắt 6, phần III, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B