STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng chỉ thị Theo phụ lục Theo phụ lục Jiangsu Pakion Medical Material Co.Ltd Dùng để dán ngoài các gói sản phẩm dùng cho nồi hấp tiệt trùng Quy tắc 4 phần 2, phụ lục I thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A