STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Mask xông khí dung W01-XL; W01-L; W01-M; W01-S; W01-XS; Ningbo MFLAB Medical Instruments Co., Ltd Ningbo MFLAB Medical Instruments Co., Ltd Dùng khi xông mũi họng Quy tắc 11 phần II ,Thông tư 39/2016/TT-BYT, và Điều 4, mục 2, khoản d, Nghị định 169/2018/NĐ-CP TTBYT Loại B
2 Ống thông Nelaton Fr6; Fr8; Fr10; Fr12; Fr14; Fr16; Fr18 Ningbo MFLAB Medical Instruments Co., Ltd Ningbo MFLAB Medical Instruments Co., Ltd Dùng để thông tiểu Quy tắc 5 phần II, ,Thông tư 39/2016/TT-BYT, và Điều 4, mục 2, khoản C, Nghị định 169/2018/NĐ-CP TTBYT Loại B