STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi đựng dịch xả 15L 15L Cycler Drainage Bag Baxter Healthcare Corporation Baxter Healthcare Corporation Túi này được dùng để thu thập dịch thải ra trong điều trị lọc màng bụng (hay còn gọi là thẩm phân phúc mạc) tự động (viết tắt là APD). Quy tắc 2, phần II thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A