STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Test thử ma túy tổng hợp 5 chân Cassette: 1 test/pouch, 20 tests/box, 25 tests/box, 40 tests/box, 50 tests/box, 100 tests/box Core Technology Co.,Ltd Core Technology Co.,Ltd Là một xét nghiệm miễn dịch sắc ký dòng bên để phát hiện định tính nhiều chất gây nghiện và chất chuyển hóa của chất gây nghiện trong nước tiểu ở các nồng độ giới hạn sau: -MOP: 300 ng/ml -MDMA: 500 ng/ml -KET: 1000 ng/ml -MET: 1000 ng/ml -THC: 50 ng/ml Quy tắc 5, phần III, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A